Zaļais sertifikāts apliecina, ka te saimnieko, saudzējot apkārtējo vidi, saglabājot ainavas un bioloģisko daudzveidību, ievērojot vietējās tradīcijas.

LLTA “Lauku Ceļotājs”
Green Certificate
Registration No. 40003812780

Zaļais Sertifikāts” ir vides kvalitātes zīme, kas apliecina, ka šajā tūrisma mītnē saimnieko, ievērojot „zaļas” saimniekošanas principus, saudzējot resursus, veidojot videi un vietējai kopienai draudzīgu tūrisma piedāvājumu, saglabājot ainavas un bioloģisko daudzveidību. 

Zaļo Sertifikātu piešķir LLTA “Lauku ceļotājs” sadarbībā ar Latvijas Republikas Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju.

Lauku tūrisma mītne RŪĶĪŠI lepojas ar zaļo sertifikātu kopš 2002.gada!